எதிர்காலத்தில் நாடு மூடப்படலாம்

தேவைப்பட்டால், எதிர்காலத்தில் நாடு மூடப்படலாம் என தொற்று நோய் மற்றும் கொவிட் நோய் கட்டுப்பாட்டு இராஜாங்க அமைச்சர் விசேட வைத்தியர் சுதர்ஷனி…

மேலும் பல பகுதிகள் உடன் அமுலாகும் வகையில் முடக்கம்!

கொழும்பு மாவட்டத்தில் மஹரகம பொலிஸ் பிரிவிற்குட்பட்ட பமுனுவ கிராம சேவகர் பிரிவு பிலியந்தலை பொலிஸ் பிரிவிற்குட்பட்ட ஹொன்னத்தர கிராம சேவகர் பிரிவு,…

யாழ்ப்பாணத்தில் உடன் அமுலாகும் வகையில் முடக்கம்!

தென்மராட்சி – பிரதேச செயலர் பிரிவுக்கு உட்பட்ட கொடிகாமத்தில் இரண்டு கிராம சேவையாளர் பிரிவுகள் தனிமைப்படுத்தல் சட்டத்தின் கீழ் மறு அறிவித்தல்வரை…

கொழும்பில் மேலும் சில பகுதிகள் உடன் அமுலாகும் வகையில் முடக்கம்!

கொழும்பு மாவட்டத்தில் மொரட்டுமுல்ல – வில்லோரா வத்தை கிராம சேவகர் பிரிவு, களுத்துறை மாவட்டத்தில் – பம்புவெல கிராம சேவகர் பிரிவும்…