க.பொ.த. உயர் தர பரீட்சை பெறுபேறுகள் சற்று முன்னர் வெளியீடு

Spread the love

2020ஆம் ஆண்டுக்கான கல்வி பொதுத் தராதர உயர்தர பரீட்சை பெறுபேறுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

பரீட்சைகள் திணைக்களத்தின் இணையத்தில் பெறுபேறுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. https://doenets.lk/examresults இணையத்தளம் ஊடாக பெறுபேறுகளை பார்வையிட முடியும்

2020 ஆண்டுக்கான க.பொ. த உயர்தர பரீட்சை நாடு முழுவதும் உள்ள 2,648 பரீட்சை நிலையங்களில் நடைபெற்றது. இதில் 362,824 பரீட்சார்த்திகள் பரீட்சையில் தோற்றியிருந்தனர்.


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: