கொழும்பில் மேலும் சில பகுதிகள் உடன் அமுலாகும் வகையில் முடக்கம்!

Spread the love

கொழும்பு மாவட்டத்தில் மொரட்டுமுல்ல – வில்லோரா வத்தை கிராம சேவகர் பிரிவு, களுத்துறை மாவட்டத்தில் – பம்புவெல கிராம சேவகர் பிரிவும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது


Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: